V. 1.0.0
WE & SPORTS

Onlineutbildning – Resiliens

Utbildning online i hur du förbättrar din mentala motståndskraft, resiliens

Utbildningsfilmerna hittar du på vår Youtubekanal . Utbildningen är i åtta delar varav en introduktionsfilm som beskriver utbildningen. Varje utbildningsdel är 15-20 minuter lång och i tillägg till att se filmerna behöver man jobba med hemuppgifter/utmaningar för att få ut det mesta av utbildningen. Syftet är att få ökad kunskap inom sju olika ämnen som stärker individers mentala hälsa och stärker idrottares förutsättning att nå sin fulla potential. Ämnena är; återhämning, relationer, styrkor, värderingar, självreglering, egonomi och mental flexibilitet. Vi önskar sprida kunskap och inspiration till att arbeta med de mentala effekterna av idrottande, samt ge verktyg såväl inom idrotten och i livet för idrottare, föräldrar, nära anhöriga och tränare och ledare. Inriktningarna berör så kallade friskfaktorer för mental hälsa. Ingen förkunskap krävs.

Pris: Kostnadsfri

Ladda ner material