V. 1.0.0
WE & SPORTS

Samtalsgrupp

Samtalsgrupp

Syftet med samtalsgrupperna för dig som förälder eller nära anhörig är att ge stöd och verktyg, att öka kunskap kring valda områden, minska stigmatisering/skuld/skam, samt att öka livskvalitet hos dem som behöver hjälp. Vi vill skapa förutsättningar för dig som behöver stöd och bygga nätverk inom området. We & Sports erbjuder nu samtalsgrupper inom områden som vi ser utmanar/belastar familjer. En grupp består av 5-12 personer som träffas under ca 2 tim/tillfälle under 4 tillfällen. Varje tillfälle innehåller ledarledda gruppsamtal, föreläsning, övningar och reflektioner.

Du som förälder kan anmäla ditt intresse att delta i en önskad samtalsgrupp till linda@weandsports.se. Datum för inplanerade föräldragrupper med olika teman läggs in i vår kalender. När du har fått en plats i en samtalsgrupp skickas en bekräftelse till dig med samtliga datum och tider. Vill du veta mer  kontaktar du Linda Norrman på 063-663 11 10 eller mailar linda@weandsports.se.

Pris: 250 kr/person eller 300 kr/par och tillfälle
Plats: Törnstensgränd 14, entré vid parkering, en trappa ner