V. 2.3

Samtalspaket – med fokus på kroppens fysiska och mentala hälsa

We & Sports har ett unikt erbjudande där du får möjlighet att kombinera professionell kostrådgivning med samtal i mental hälsa. Genom detta paket formar vi ett upplägg med samtal både med vår terapeut och nutritionist.

Vi på We & Sports vill arbeta för och tror på att helheten är viktig för att kunna känna glädje och ett hälsosamt mående. Denna tjänst är för dig som vill få hjälp att förändra dina destruktiva tankar kring mat, självkänsla och kropp i kombination med en kartläggning av dina faktiska matbeteenden. Genom detta upplägg får du möjlighet att kombinera kunskap kring tankar, träning och mat.

Du träffar vår samtalsterapeut fem gånger och i paketet kan både individ- och familjesamtal erbjudas vilket bedöms efter behov och i dialog med din terapeut. Parallellt arbetar ni tillsammans med vår nutritionist i tre faser:

  1. Initierande samtal om bakgrund, målsättning och inhämtning av kostregistrering mm.
  2. Rådgivande samtal med genomgång av kostregistrering och förslag på individuell kostplan
  3. Uppföljande samtal med råd och stöd för en fortsatt hållbar hälsa

Individanpassade upplägg

Vi lyssnar in ditt nuläge, din bakgrund, önskemål om förändring samt tittar på helheten i din situation då nätverket mellan familj, vänner, tränare och lag-/träningskamrater är viktiga för ditt välmående. Utifrån det föreslås sedan ett skräddarsytt paket. 

Exempel på prisbild för 3 individsamtal och 2 familjesamtal med vår terapeut samt 3 samtal med vår nutritionist: 9250 kr.  

Samtalen och kostrådgivningen kan genomföras digitalt eller så kan ni ses. Vi arbetar givetvis under sekretess. Är du nyfiken på att veta mer, hör av dig till oss så hjälper vi dig.