V. 1.0.0
WE & SPORTS

Utbildning i Resiliens – steg 1

En utbildning för dig som jobbar med idrottare.

Att arbeta med faktorer som stärker idrottare mentalt är en viktig pusselbit och kan vara avgörande för ett hållbart idrottande, måendet inom och utom idrottandet och för prestationerna.

Syftet med utbildningen är att jobba med stärkande faktorer för att öka din motståndskraft och mentala återhämtningsförmåga samt att kunna stötta idrottare. Målet är att få ökade kunskaper och färdigheter inom 7 olika ämnen; återhämtning, relationer, värderingar, styrkor, egonomi (självkännedom), reglering och mental flexibilitet. Varje område är 2 timmar. Här varvas teori, praktik, diskussions- och reflektionsövningar i de olika ämnena.

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar med idrottare så som tränare, idrottsledare, lärare, aktiv idrottare eller annat. Inga särskilda förkunskapskrav gäller. Från 18 år.

Intresseanmälan görs till isabel@weandsports.se

Utbildningen genomförs på We & Sports kontor, Zätagränd 3, 7 tr Östersund

Pris: 9600 kr*
Pris för både steg 1 och 2, 18 000 (19 200 kr)*

*Pris är exklusive lunch, resa och hotell