V. 1.0.0
WE & SPORTS

Utbildning i Resiliens, steg 2

En utbildning för dig som vill utbilda idrottare i resiliens – främjande faktorer för mental hälsa.

Att arbeta med faktorer som stärker idrottare mentalt är en viktig pusselbit och kan vara avgörande för ett hållbart idrottande, måendet inom och utom idrottandet och för prestationerna.

Syftet med utbildningen är att du utbildar idrottare i Resiliens sju delar samt tillämpar mental hälsa som en del av verksamheten. Här får du möjlighet att planera och lägga upp utbildningen som du själv ska hålla, samt träna på olika moment. Utbildningen innehåller två tillfällen på två separata dagar med tid emellan att praktisera kunskaperna. Det sista steget är att du som utbildare håller utbildningen Resiliens för idrottare. Här ingår det också 4 timmar mentorskap från We & Sports parallellt med att du håller i utbildningen för idrottarna.

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar med idrottare så som tränare, idrottsledare, lärare, eller annat.
Förkunskapskraven som gäller är att du gått utbildningen Resiliens sju olika steg. Ni som har påbörjat utbildningen under 2018/2019 går den här kursen gratis.
Pris: 9600 kr*
Pris för både steg 1 och 2, 18 000 (19 200 kr)


*priset inkluderar utbildning men exklusive resor, mat och hotell

Intresseanmälan görs till isabel@weandsports.se