V. 1.0.0
WE & SPORTS

Utbildning – Resiliens för idrottare

Resiliens – mental återhämtning för dig som idrottare

En kurs om hur du bygger upp din mentala motståndskraft, blir mentalt starkare och uthålligare vid motgångar. Här får du verktyg för att öka din motståndskraft och återhämtningsförmåga vilket ger dig möjlighet att komma tillbaka efter en motgång i såväl din idrottsliga prestation som i vardagen. Genom att jobba med olika verktyg utvecklar du en inre styrka och trygghet som tillsammans med god återhämtningsförmåga gör dig flexibel inför de utmaningar du ställs inför. Kursen omfattar 7 tillfällen á 2 timmar. Syftet med utbildningen är att få ökad kunskap inom områden så som återhämtning, relationer, värderingar, självreglering, styrkor, egonomi och mental flexibilitet. 7 olika ämnen som stärker mentala hälsa och ökar förutsättningar för idrottsprestationer och mående. Utbildningen leder till ökad kunskap och inspiration att arbeta med de mentala effekterna av idrottande, samt ge verktyg såväl inom idrotten och i livet. Att arbeta med faktorer som stärker idrottare mentalt är en viktig pusselbit och kan vara avgörande för ett hållbart idrottande, måendet inom och utom idrottandet och för prestationerna. Möjligheten att komma tillbaka efter en dålig prestation eller ett misslyckande är avgörande för en idrottares framgång och mående. Att jobba med stärkande faktorer för att öka sin motståndskraft och mentala återhämtningsförmåga är syftet med denna utbildning. Utbildningen är avsedd för idrottsgymnasier eller motsvarande. Motsvarande utbildning finns även för tränare och ledare på idrottsgymnasier. Inga förkunskaper krävs.
För pris och information kontakta isabel@weandsport.se