V. 1.0.0
WE & SPORTS

Till idrottare

Erbjudande till dig som idrottar

För att bli framgångsrik och hållbar inom idrott behöver du träna fysiskt och mentalt,något som många inte har kunskap om eller glömmer bort. Här nedan finns det som vi erbjuder dig som idrottar, det som kan göra skillnaden för att du ska kunna leva och idrotta fullt ut och nå ditt bästa jag.

Våra erbjudanden till dig som idrottare

Föreläsning – Mental hälsa

Mental hälsa är en förutsättning för att prestera inom idrotten men framförallt för att uppleva en meningsfull tillvaro och välbefinnande. Syftet med föreläsningen är att få ökad kunskap om mental hälsa samt inspirera till en hållbar idrottsmiljö.

Plats: Genomförs på plats där du önskar

Föreläsning – Mental Hälsa Fördjupning

Föreläsningen ger ökad kunskap och inspiration i mental hälsa och syftar till att medvetandegöra riskfaktorer och friskfaktorer i ämnet, samt få tips och verktyg hur man kan arbeta med mental hälsa i sina idrottsmiljöer. Föreläsningen fördjupas inom ämnena återhämtning och relationer som är två viktiga faktorer för välbefinnande och välmående.

Plats: Genomförs på plats där du önskar

Klubbpaket

Klubbpaketet vänder sig till dig som önskar öka kunskapen om mental hälsa. Syftet är att få ökad kunskap kring vad som främjar den mentala hälsan, med fokus på friskfaktorer, diskussionsövningar och verktyg att använda i vardagen. Klubbpaketet erbjuds till idrottare, föräldrar, närstående, tränare och ledare och bidrar till ett hållbart och mer kärleksfullt idrottande genom att belysa vikten av den mental hälsan som en naturlig del av träningen.

Plats: Genomförs på plats där du önskar

Onlineutbildning – Resiliens

Online utbildning i ämnet resiliens, dvs motståndskraft. Utbildningen syftar till att få ökad kunskap i ämnen som stärker individers mentala hälsa och stärker idrottares, tränares, föräldrars eller andra nära anhörigas förutsättningar att nå sin fulla potential.

Plats: Via vår youtubekanal

Stödjande samtal

Personligt möte där vi träffas fysiskt på plats eller via skype för att prata. Du får träffa en och samma person varje gång. Tjänsten är till för dig som idrottare, förälder eller tränare.

Plats: We & Sports, Zätagränd 3, 7 tr i Östersund eller via Skype.

Chatt

I vår Chatt är du anonym och den är kostnadsfri för idrottare 12-25 år. Med oss kan du chatta om allt, inte bara dina utmaningar i idrotten utan även livet i stort.

Plats: Du hittar till chatten via vår hemsida

Hjälp och stöd

Våra Hjälp och stödsidor innehåller utförlig fakta, tips och övningar om de problemområden som We & Sports arbetar med. Varje problemområde beskrivs på djupet och du får fakta, tips, övningar, boktips, apptips och filmtips.

Plats: Du hittar informationen här på vår hemsida

Onlinehjälp Balansinstitutet MIMY

Balansinstitutet MIMY (Mindfullness och Medicinsk Yoga) är ett digitalt program innehållande Medicinsk Yoga i kombination med Mindfulnessövningar som görs i en strukturerad process under 6 veckor.

Plats: Online

Yoga

MediYoga är en kvalitetssäkrad terapeutisk yogaform som används inom svensk sjukvård. MediYoga kan definieras som en form av body-mind träning, dvs en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. MediYogan är en yogaform med fokus människan som helhet.
 
Gratis fram till 28 maj i och med Corona

Plats: Törnstensgränd 14 i Östersund

We & Sports Club ungdomscamp – för idrottande ungdomar

We & Sports Camp samlar idrottande ungdomar mellan 12-15 år som under flera dagar får främjande kunskap om mental hälsa, för att nå sitt bäst jag. De får också möjlighet att lära känna nya vänner, träna med elitidrottare och göra roliga aktiviteter för ökad sammanhållning. Även närstående inkluderas för att få viktig grundkunskap om mental hälsa och hur man är en bra förälder på tävlingsarenan.

Plats: Lägret äger rum i Jämtlands härliga miljö.

Utbildning – Resiliens för idrottare

En kurs om hur du bygger upp din mentala återhämtningsförmåga, blir mentalt starkare och uthålligare vid motgångar. Mental återhämtning handlar om möjligheten att komma tillbaka efter en dålig prestation eller ett misslyckande och är avgörande för idrottares framgång och mående. Genom att utveckla den inre styrkan och tryggheten och utveckla en god återhämtningsförmåga kan idrottaren fungera mer flexibelt inför motgångar.

Plats: Genomförs på plats där du önskar