V. 1.0.0
WE & SPORTS

Till tränare och ledare

Föreläsning – Mental hälsa

Mental hälsa är en förutsättning för att prestera inom idrotten men framförallt för att uppleva en meningsfull tillvaro och välbefinnande. Syftet med föreläsningen är att få ökad kunskap om mental hälsa samt inspirera till en hållbar idrottsmiljö.

Plats: Genomförs på plats där du önskar

Föreläsning – Mental Hälsa Fördjupning

Föreläsningen ger ökad kunskap och inspiration i mental hälsa och syftar till att medvetandegöra riskfaktorer och friskfaktorer i ämnet, samt få tips och verktyg hur man kan arbeta med mental hälsa i sina idrottsmiljöer. Föreläsningen fördjupas inom ämnena återhämtning och relationer som är två viktiga faktorer för välbefinnande och välmående.

Plats: Genomförs på plats där du önskar

Onlineutbildning – Resiliens

Online utbildning i ämnet resiliens, dvs motståndskraft. Utbildningen syftar till att få ökad kunskap i ämnen som stärker individers mentala hälsa och stärker idrottares, tränares, föräldrars eller andra nära anhörigas förutsättningar att nå sin fulla potential.

Plats: Via vår youtubekanal

Stödjande samtal

Personligt möte där vi träffas fysiskt på plats eller via skype för att prata. Du får träffa en och samma person varje gång. Tjänsten är till för dig som idrottare, förälder eller tränare.

Plats: We & Sports, Zätagränd 3, 7 tr i Östersund eller via Skype.

Klubbpaket

Klubbpaketet vänder sig till dig som önskar öka kunskapen om mental hälsa. Syftet är att få ökad kunskap kring vad som främjar den mentala hälsan, med fokus på friskfaktorer, diskussionsövningar och verktyg att använda i vardagen. Klubbpaketet erbjuds till idrottare, föräldrar, närstående, tränare och ledare och bidrar till ett hållbart och mer kärleksfullt idrottande genom att belysa vikten av den mental hälsan som en naturlig del av träningen.

Plats: Genomförs på plats där du önskar

Hjälp och stöd

Våra Hjälp och stödsidor innehåller utförlig fakta, tips och övningar om de problemområden som We & Sports arbetar med. Varje problemområde beskrivs på djupet och du får fakta, tips, övningar, boktips, apptips och filmtips.

Plats: Du hittar informationen här på vår hemsida

Onlinehjälp Balansinstitutet MIMY

Balansinstitutet MIMY (Mindfullness och Medicinsk Yoga) är ett digitalt program innehållande Medicinsk Yoga i kombination med Mindfulnessövningar som görs i en strukturerad process under 6 veckor.

Plats: Online

Yoga

MediYoga är en kvalitetssäkrad terapeutisk yogaform som används inom svensk sjukvård. MediYoga kan definieras som en form av body-mind träning, dvs en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. MediYogan är en yogaform med fokus människan som helhet.
 
Gratis fram till 28 maj i och med Corona

Plats: Törnstensgränd 14 i Östersund

Lunchföreläsning

Vi vill öka kunskap inom ett specifikt område och inspirera till ökad livskvalitet genom olika föreläsningar. Vi bjuder in valda personer/föreläsare som vi hoppas kan berika idrottare, föräldrar, tränare och ledare genom att berätta/föreläsa om ett förutbestämt ämne med fokus på mental hälsa.

Plats: We & Sports, Zätagränd 3, 7 tr i Östersund eller via vår Facebooksida

Inspirationsföreläsning av Ida Andersson

Ida Andersson är tjejen som är anledningen till varför We & Sports startade. Det här är en inspirationsföreläsning där vi får lyssna på Idas erfarenheter från sjukdomsperioden, tillfrisknandet både som person och idrottare och fram tills idag när hon lever sin fulla potential och är helt frisk. En inspirerande och gripande föreläsning om sanningen bakom en sjukdom till att bli frisk.

Plats: Genomförs på plats där du önskar

We & Sports camp – för vuxna

Är du tränare, förälder eller närstående till någon som idrottar? Vill du utvecklas mentalt och få kunskap och verktyg för att även hjälpa andra? Efterfrågan på en vuxencamp har varit stor efter succén med ungdomscampen förra året, så i år erbjuder vi en egen camp för dig som är förälder, närstående, tränare eller ledare. Tid för reflektion och återhämtning och möjlighet att uppleva Östersunds lokala sevärdheter och härliga idrotts- och naturmiljöer.

Plats: Östersund

Utbildning i Resiliens, steg 2

En utbildning för dig som är tränare eller ledare och vill fördjupa dig pedagogiskt i ämnet. Att sprida kunskap  och tillämpa färdigheter i ämnet är en viktig del av att stötta idrottare mentalt.

Kursen vänder sig till tränare och ledare inom idrotten. 

Plats: We & Sports, Zätagränd 3, 7 tr i Östersund

Utbildning i Resiliens – steg 1

Att arbeta med faktorer som stärker idrottare mentalt är en viktig pusselbit och kan vara avgörande för ett hållbart idrottande, måendet inom och utom idrottandet och för prestationerna. Syftet med utbildningen är att jobba med stärkande faktorer för att öka din motståndskraft och mentala återhämtningsförmåga samt att kunna stötta idrottare.

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar med idrottare så som tränare, idrottsledare, lärare, eller annat. Inga särskilda förkunskapskrav gäller.

Plats: We & Sports, Zätagränd 3, 7 tr i Östersund