V. 1.0.0
WE & SPORTS

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt

Vi finns till för dig som är ung idrottare, förälder, tränare/ledare eller har någon annan roll i idrottarens omgivning. Du möter oss genom utbildningar, personliga möten eller på webben.

Vi identifierar metoder, samlar resurser och gör dem tillgängliga för dig. Vi som jobbar på We & Sports består av bland annat idrottspsykologer och coacher och har en gedigen erfarenhet i ämnet. Tillsammans stärker vi mental hälsa på lång sikt. Läs mer om oss som jobbar på We & Sports.

Våra insatser sker i idrottarnas olika miljöer som skolor eller klubbar. Vi jobbar förebyggande med fokus på livsstilsfaktorer som sömn, näringsintag, återhämtning, sociala relationer, självkännedom osv.

Vår ambition är att stärka och stötta på ett sätt som kommer att gynna unga idrottare både nu och i framtiden. Här kan du läsa om hur vi hjälper till.

Allas behov ser olika ut

VI STÄRKER DEN EGNA FÖRMÅGAN

Som idrottare bedömer och identifierar man ständigt de risker som finns i omgivningen. En del av vårt arbete på We & Sports är att utveckla metoder för individer och grupper så att deltagarna på sikt ska kunna identifiera även sina egna risker och agera förebyggande.

Vårt förebyggande arbete utgår främst ifrån att stärka individer och gruppers egna förmågor för att minska individuella och miljömässiga risker. En idrottare har specifika behov för att stärka sig, för att nå sitt bästa jag, medan en ledare eller förälder har andra behov för att kunna stötta en idrottare. 

VÅR ARBETSMODELL

Syftet med vår modell är att visa vilken insats vi erbjuder respektive grupp eller individ utifrån var de befinner sig i sitt mentala välbefinnande. Modellen vi utgår ifrån kommer från en forskningsrapport om prevention hos unga , vilken har visat sig vara mycket hållbar i ett längre perspektiv.

Läs mer

Vårt bidrag till forskningen

BEHOVET AV MER FORSKNING

På We & Sports anser vi att det finns bra men för lite forskning gjord om mental hälsa för idrottare. Den forskning som finns har heller inte gjorts tillgänglig för idrottarna i den utsträckning som vi önskar.

FORSKNINGSSTÖD I VÅRA METODER

Det är viktigt för oss med en vetenskaplig förankring och att få bidra till en mer välunderbyggd forskning. De metoder som vi arbetar med grundar sig i befintlig nationell och internationell forskning. Vi har sedan anpassat materialet till våra unga idrottsutövare i Sverige. Inom flera områden behövs mer forskning och det är framförallt här som vi vill bidra med material så forskningen kan tas vidare och fördjupas.

Läs mer

Livet består av massa utmaningar. Det är den som hanterar dessa utmaningar bäst som når högst. Se till att den personen är du!

//Alpin skidåkare

Mer intressant läsning

MENTAL HÄLSA


Ett allmänt välbefinnande är en enkel beskrivning på vad mental hälsa är. Den varierar i perioder, den är inte konstant. Mental hälsa handlar om att du känner att du mår bra, gillar och trivs i din tillvaro och fungerar bra i din vardag med allt det som ingår i den.

Läs mer

TIPS OM MENTAL HÄLSA


Hur du känner och tänker om dig själv är en viktigt grund för att må bra och handlar om hur du ser på och värderar dig själv och hur du trivs med dig själv oavsett hur du presterar.  Den handlar om att kunna vara stolt och glad över dig själv för den du är och att ha insikten om dina bra och utvecklingsbara sidor.

Läs mer

VÅRA TJÄNSTER


Våra tjänster riktar sig till dig som idrottare, närstående, tränare eller dig som arbetar med idrottsevent. Oavsett om du vill stärka dig själv eller stötta någon annan hittar du alternativ som främjar den mentala hälsan. Vi erbjuder kortare föreläsningar,utbildningar, samtal, samtalsgrupper, chatt eller eventlösningar.

Läs mer