V. 1.0.0
WE & SPORTS

Så hjälper vi till

Så hjälper vi till

Vi finns till för dig som är ung idrottare, förälder, närstående, tränare/ledare eller har någon annan roll i idrottarens omgivning. Du möter oss genom utbildningar, föreläsningar, personliga samtal, chatt eller genom någon av våra andra metoder som bidrar till ett välbefinnande.

Läs mer om våra tjänster
Läs mer om vilka vi är

Främjande och förebyggande

Vi skapar resurser, identifierar och tar fram metoder och gör dem tillgängliga för dig. Vi som arbetar på We & Sports består bland annat av idrottspsykolog, mental tränare och beteendevetare och har en gedigen erfarenhet i mental hälsa från olika perspektiv. Våra insatser sker i idrottarnas olika miljöer som idrottsgymnasier, idrottsuniversitet och idrottsföreningar.

Vi arbetar både främjande med friskfaktorer och förebyggande mot riskfaktorer. Vår ambition är att stärka och stötta på ett sätt som kommer att gynna unga idrottare både nu och i framtiden. Vi arbetar både främjande med friskfaktorer och förebyggande mot riskfaktorer. Vår ambition är att stärka och stötta på ett sätt som kommer att gynna unga idrottare både nu och i framtiden.

Ett hälsosamt klimat

Vi fokuserar på unga idrottare och deras möjligheter att utvecklas och växa med hjälp av stödjande och uppmuntrande idrottsmiljöer. Vi vill bygga ett nytt, mer kärleksfullt och hälsosamt idrottsklimat som skapar de bästa förutsättningarna för våra unga idrottares välmående så de kan nå sin fulla potential.

Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem som avspeglas även inom idrotten och för unga människor, enligt en rapport från Socialstyrelsen[1]. Över 50 % av svenska elitidrottare har upplevt psykisk ohälsa någon gång, vilket är högre än i normalbefolkningen[2]. Mörkertalet tros vara stort och många drabbas redan i tidig ålder vilket kan få allvarliga konsekvenser för resten av livet. De särskilda förhållanden som råder inom konkurrensidrott gör det extra viktigt att starta med främjande insatser tidigt med fokus på friskfaktorer och erbjuda stöd till idrottare, tränare, föräldrar och andra i idrottarnas omgivning. Men även erbjuda förebyggande stöd med fokus på idrottarens identifierade sårbarhet för psykisk ohälsa inom stress/utmattning, ätstörning, ångest, depression och skador/sjukdom.

Vi arbetar bland annat med:

Mental hälsa berör alla och kan ses som ett livslångt arbete för livskvalitet, hälsa och välmående. Vi arbetar för en bred satsning med främjande insatser där vi tidigt inspirerar unga idrottare och personer i deras omgivning.

Mitt bästa tips till någon med ätstörning är att hjälpa till att få personen ifråga att tänka på andra och roliga saker än de hemska tankarna som snurrar runt i deras huvuden. Berätta att du alltid finns där om han/hon behöver dig.

//Syskon

Bli bättre på mental hälsa

DÄRFÖR FINNS WE & SPORTS


We är en sammanhållande kraft för att  stärka mental hälsa bland idrottande ungdomar.

Läs mer

VÅRT ARBETSSÄTT


Vi finns till för dig som är ung idrottare, förälder, tränare/ledare eller har någon annan roll i idrottarens omgivning. Du möter oss genom utbildningar, personliga möten eller på webben.

Läs mer

VÅRA TJÄNSTER


Våra tjänster riktar sig till dig som idrottare, närstående, tränare eller dig som arbetar med idrottsevent. Oavsett om du vill stärka dig själv eller stötta någon annan hittar du alternativ som främjar den mentala hälsan. Vi erbjuder kortare föreläsningar,utbildningar, samtal, samtalsgrupper, chatt eller eventlösningar.

Läs mer