V. 1.0.0
WE & SPORTS

Vårt bidrag till forskningen

Bidra till forskningen

Det finns mycket bra kunskap och forskning om mental hälsa, men tyvärr har den inte gjorts tillgänglig eller användbar i tillräcklig utsträckning. Vi vill bidra till att förbättra den situationen! Vi skulle gärna också se att ytterligare forskning sker om mental hälsa kopplat till idrott.

Evidens- och erfarenhetsbaserade metoder 

De metoder som vi arbetar med grundar sig i befintlig nationell och internationell forskning. Vi har sedan anpassat materialet till våra unga idrottsutövare i Sverige. Förutom att ta fram metoder som är baserad på evidensbaserad kunskap kommer vi också arbeta med metoder som är erfarenhetsbaserade. Inom flera områden behövs mer forskning och det är framförallt här som vi vill bidra med material så att forskningen kan tas vidare och fördjupas. 

Vi träffar idrottsutövare, föräldrar, tränare och ledare regelbundet och har stora möjligheter att samla in data över tid. I samtliga forskningsinitiativ kommer vi att samarbeta med etablerade forskare och forskningsinstitut för att öka möjligheten att få fram snabbare och mer effektiva resultat.

Forskningsrelaterade frågor

Kontakta Lina Tirén hos oss så kan du höra mer hur vi önskar samverka. Här hittar du Linas kontaktuppgifter.

Mer intressant läsning

DÄRFÖR FINNS WE & SPORTS


We är en sammanhållande kraft för att motverka och förebygga psykisk ohälsa bland idrottande ungdomar.

Läs mer

VÅRT ARBETSSÄTT


Vi finns till för dig som är ung idrottare, förälder, tränare/ledare eller har någon annan roll i idrottarens omgivning. Du möter oss genom utbildningar, personliga möten eller på webben.

Läs mer

OM WE & SPORTS


We & Sports är resultatet av en pappas kamp för sin dotter som växte till en idé om att förändra hela idrottsklimatet i Sverige till mer kärleksfullt.

Läs mer