V. 1.0.0
WE & SPORTS

Vi på We & Sports

Vi på We & Sports

ANTE ANDERSSON

INITIATIVTAGARE OCH PROJEKTLEDARE


Telefon: 063-663 11 13
ante@weandsports.se
Ante har under sin karriär arbetat i näringslivet med hela världen som sin arbetsplats. Att hitta nya partners med syfte att skapa gemensamma framgångsrika relationer har varit Antes vardag under många år och att arbeta för att etablera och utveckla relationer över tid och skapa win-win har alltid varit en självklarhet. Att ta med sig den kunskapen till ett nytt område med människan i centrum faller sig därför naturligt. Utöver We & Sports är Ante initiativtagare till Östersund WGO med framgången VW SuperSprint. Han driver även SportKompaniet som bl.a. kommer att ansvara för den Svenska delen av SkiTour 2020 när WC Touren arrangeras mellan Sverige och Norge för första gången.

För att må bra mentalt och fysiskt spenderar Ante gärna tid med sin familj på deras gård.

LINDA NORRMAN

OM DU BEHÖVER FÅ RÅD, TIPS, ELLER HJÄLP


Telefon: 063-663 11 10
linda@weandsports.se
Linda jobbar med psykisk och fysisk hälsa genom individcentrerad utveckling, både för privatpersoner och företag. Genom utbildningar, föreläsningar och mötet med den enskilda individen arbetar hon med strategier till ökad hälsa och en bättre fungerande vardag. Linda har varit företagare i 14 år och driver eget företag i Östersund, där hon också är verksam utöver sin tid på We & Sports. Linda är utbildad Mental Tränare, PT, ICC Coach, Hälsocoach, Värderingsfacilitator, Hypnoscoach, Avspänningspedagog, NLP trainer samt MediYoga instruktör. Linda arbetar dagligen med elitidrottare inom olika grenar och i olika åldrar.

För att vara sitt bästa jag tränar Linda mentalt varje dag och ger sig tid till reflektion. Hon gör muskulär avslappning varje kväll och älskar varierad träning. Tid med familj och vänner är viktiga grundstenar.

PAULA LEMBKE

VERKSAMHETSANSVARIG OCH UTBILDARE


Telefon: 063-663 11 12
paula@weandsports.se
Med sin långa erfarenhet av att leda i förändring, skapa samarbeten och etablera nationella projekt ser Paula fram emot att bidra till We & Sports i sin helhet. Under hela sitt liv har hon arbetat i organisationer i stark tillväxt eller förändring men har även haft förmånen att coacha framgångsrika entreprenörer att lyckas med sina affärsidéer. Paula är ordförande i Sundbybergs IK Skidor där hon har förmånen att vara nära ungdomar och förstå deras utmaningar. Paula ser en stor potential i att stärka erfarenhetsutbytet inom idrotten, här har We & Sports en viktig roll att fylla.

För att nå sin fulla potential som person yogar Paula dagligen eftersom det öppnar upp kroppen, alla sinnen och skapar återhämtning. Paddla är en stor passion och helst långa distanser. Barnen är en stor och viktig energikälla i hennes liv.

LINA TIRÉN

METODUTVECKLARE OCH UTBILDARE


Telefon: 063-663 11 16
lina@weandsports.se
Lina har en bakgrund som alpin elitåkare i Sverige och USA. Det i kombination med utbildning i idrottspsykologi från University of Utah i USA, bidrar Lina med unik kunskap hos We & Sports. Lina har många års erfarenhet som idrottspsykolog, både i egen regi och på uppdrag av Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommité. Som utbildare och ledare inom skolan kommer Lina bidra med både perspektivet som utövare av idrott och som idrottspsykolog. Lina har ett stort nätverk inom nationell och internationell idrottspsykologi och har ingått i forskningsprojekt som bland annat berör prevention av idrottsskada.

För att må bra mentalt är Lina aktiv med sina barn och sin familj och spenderar gärna tiden på fjället på skidor, cykel eller i ett par löparskor. Har hon dessutom en nummerlapp på sig är glädjen extra stor.

KRISTINA SÖDERLUND

METODUTVECKLARE OCH UTBILDARE


Telefon: 063-663 11 50
kristina@weandsports.se
Kristina är utbildad Beteendevetare med en fil. kand. i psykologi och en magister i Hälsovetenskap. Som metodutvecklare på We & Sports ansvarar hon för att ta fram metoder som främjar mental hälsa bland idrottare. Hon har ett brett tänk kring hälsa, där de sociala faktorerna ligger extra varmt om hjärtat, vilket också har stor påverkan på den mentala hälsan. Kristina har arbetat ett flertal år, både ideellt och inom arbetslivet med att skapa förutsättningar för olika grupper att ta ett steg i rätt riktning, där främjande av hälsa och individens utveckling varit i fokus. Vid sidan av hälsospåret har Kristina många års erfarenhet som projektkonsult vilket bidrar till We & Sports framtida utveckling.
För att nå sitt bäst jag vistas Kristina mycket i fjällen och i naturen med familjen. Till vardags är träning, yoga och en stund för sig själv varje dag viktiga rutiner.

ISABEL EXPÓSITO

IMPLEMENTERINGSSTRATEG


Telefon: 063-663 11 14
isabel@weandsports.se
Isabel Exposito är utbildad Samhälls- och kulturanalytiker och har arbetat mer än 15 år med mänskliga rättigheter. Med lång erfarenhet inom humanitära sektorn har hon bred vana att förena olika behov, organisationer, verksamheter och metoder. Isabel har ett särskilt fokus på Barnkonventionen och en stor drivkraft är att tillgängliggöra så att fler barn och unga får möjlighet att uppleva glädje och gemenskap genom idrott. På We & Sports arbetar Isabel som länk till idrottsförbund, idrottsgymnasium och idrottsklubbar vid intresseförfrågningar och implementering för att finna ett upplägg som passar kunden bäst.

För att må bra tycker Isabel att leken är viktig! På fritiden leker hon mycket tillsammans med sonen och med vänner. Gärna och ofta är en fotboll inblandad i leken, då fotboll är en av Isabels stora passioner.

Det handlar om We

HJÄLP OCH STÖD


På våra hjälp- och stödsidor kan du som idrottare, örälder, tränare eller annan nära anhörig till en idrottare få fördjupad kunskap. Du får möjlighet att öka förståelsen och kunskapen om det område som kanske utmanar eller belastar dig eller någon i din omgivning.

Läs mer

SÅ HJÄLPER VI TILL


Vi identifierar metoder, skapar resurser och gör dem tillgängliga för dig. Vi som jobbar på We & Sports består av bland annat idrottspsykologer och coacher och har en gedigen erfarenhet i ämnet. Tillsammans stärker vi mental hälsa på lång sikt.

Läs mer

VÅRT BIDRAG TILL FORSKNINGEN


På We & Sports anser vi att det finns bra men för lite forskning gjord om mental hälsa för idrottare. Den forskning som finns har heller inte gjorts tillgänglig för idrottarna i den utsträckning som vi önskar. 

Läs mer