V. 1.0
Ella och pappa Mårten fick en starkare relation efter sjukdomstiden

Det går inte att höra av sig för tidigt – ju tidigare, desto fortare kan förloppet stoppas

Mårten har alltid varit engagerad i sin dotters idrottande och började sakta förstå när allt inte var som det brukade. Det var små tecken i vardagen som han reagerade på, som mer träning, mindre mat och att hon alltid var frusen. Men det var först när skolan hörde av sig som oron blev bekräftad. Det tog ett tag innan BUP kopplades in eftersom kön var lång. När de väl fick en kontakt kände Mårten och dottern Ella att det saknades förståelse för hur viktig idrotten var, att det inte gick att strypa den för att hon skulle må bättre. Många som hamnar i den här situationen är drivna människor som vill prestera och nå nya mål, då handlar det snarare om att förändra ett tankesätt, menar Mårten. ​Var beredd på att det tar tid att komma tillbaka. En driven idrottare vill snabbt tillbaka, så var det även för Ella. Det gäller att ha tålamod.

Kontakten med We & Sports gick fortare. Mårten kände till grundaren Ante Andersson och valde att ringa honom. Mårtens dotter sökte stöd i We & Sports chatt, som går att använda anonymt. Både Mårten och Ella kände att de hamnat rätt. De valde att delta i gemensamma och enskilda samtal och kunskapen för idrotten – vad man tränar, hur man tränar och all idrottspsykologi som ligger bakom – var en trygghet i all kontakt. Ella blev sedd och respekterad.

Stöd till en förälder ​med ett sjukt barn

Genom samtalen fick Mårten många bra råd som hjälpte honom att fungera på bästa sätt som pappa till en sjuk dotter. Han har själv en idrottslig bakgrund och kunskap, men i ett sånt här läge är man bara en förälder, menar han.

”Det behövs en objektiv syn, någon utomstående som kan ge råd i hur man själv ska gå tillväga, för man löser inte sånt här själv.”

– Pappa Mårten

Ett av verktygen han fick hjälpte honom att hantera den frustration han gick runt med, en frustration i att inte veta hur han skulle bete sig för att finnas till hands på bästa sätt. Det var alltid Ella och han som diskuterat träning och idrott, därför kände han även en egen skuld. Idag är han glad för att han bestämde sig för att ta tag i det direkt, inte bara tänka att det löser sig på egen hand. Man löser inte sånt här själv, säger han.

Det är lätt att tänka att så sjuk är inte mitt barn

Till en början var det svårt för dottern att föreställa sig vad samtalen skulle leda till, men ​med stöd och nycklar från We & Sports har de hela tiden tagit steg framåt.​ Det var inte bara en personlig förbättring utan de fick också gemensamma verktyg som kunde användas i deras vardag ihop. Ett sådant var avslappningsövningar och yoga. Mårten kände själv att det gav honom mycket att få göra det ihop med dottern. Både kroppen och psyket förändrades och han blev en lugnare person. Yogan har de båda fortsatt med efteråt.

Ett råd som Mårten vill ge andra som är i hans situation är att man aldrig kan höra av sig för tidigt. Ju tidigare man kommer i kontakt med någon, desto fortare kan förloppet stoppas. När man ser tecken ska man ta dem på allvar direkt, inte gå och grunna på hur man själv ska lösa dem. Undvik också att jämföra situationen med andra, då blir det lätt att tänka “så sjuk är inte mitt barn”.

Mårten har fått en starkare relation till sin dotter. Efter en jobbig sjukdomstid känner han att han fått sin dotter tillbaka.

Kontakta oss

Känner du igen dig eller någon nära i pappa Mårtens berättelse om Ella? Du är varmt välkommen att höra av dig till oss för mer information om vad vi kan hjälpa dig eller din familj med.

    Om Ella

    Ålder vid insjuknande: 14 år
    Ätstörning: Anorexia
    Bor: Östersund
    Idrott: Dans