V. 1.0

Delar i dagvården

Vårt 12 veckors program är uppdelat i olika faser som består av olika läkande insatser, såsom kunskapshöjande aktiviteter, terapi och mindfulness. 

Hela programmet genomförs på Kungsgården på Frösön i Östersund tillsammans med 10-15 andra personer i en lugn och läkande miljö.

Utbildning

Innehållet kan handla om ätstörningar, näringslära, kroppen, ökad kroppskännedom, relationer, återhämtning med mera. Detta är en del i behandlingens viktiga hörnsten ”meningsfull tillvaro”.

Mindfulness utomhus

Varje dag går vi tillsammans ut i vår fantastiska omgivning för att inta frisk luft, dagsljus och naturens läkande kraft i samvaro. Vi gör alltid en mindfulnessövning som har ett tydligt syfte.

Kroppsterapi

Exempel på några inslag i vår kroppsterapi är MediYoga®, avslappningsterapi, andningsträning och yoga. Dosering i form av tid och val av övningar kan förekomma.

Samtal

Vi har olika metoder att tillgå i våra samtal och anpassar val av metod utifrån vem du är, ditt problem och önskat resultat. Exempel på metoder som vi arbetar med är KBT, ACT, compassion, process & utvecklingscoaching, mental träning, utvecklingshypnos, mindfulness med flera.

Näringslära

När du blivit antagen till vårt behandlingscenter kontaktas du av vår nutritionsansvarig för att tillsammans lägga upp en plan. Du får under behandlingen utbildning i kost och stöd vid måltider. Vi jobbar tillsammans och stöttar dig i att sätta både delmål och långsiktiga mål kring maten.

Fysisk behandling

För att hjälpa din kropp till läkning och optimal funktion får du regelbunden kroppsbehandling av en osteopat. Behandlingen är manuell och är alltid behovs- och individanpassad.

Mer om osteopati

Clara fick hjälp att bli frisk

Clara är simmare och har höga ambitioner i allt hon gör, oavsett vad hon tar sig an. I oktober 2018 var hon 14 år och började att gå ned vikt efter en period med hård träning. 

Att få i sig maten var egentligen inget problem, men när vågen tillslut visade 41 kilo var det inte längre hållbart.

Läs mer

Jag behöver hjälp

Du är värd att må bra. Att få känna dig nöjd med dig själv – precis som du är. Att våga ta steget och börja prata om det som du har hållit för dig själv kan kännas svårt, men också som en befrielse.
Läs mer

Familjen behöver hjälp

När en familjemedlem drabbas av ätstörning blir hela familjen sjuk. Att ha en närstående med en ätstörning kan vara svårt för hela familjen att hantera. Vi vet hur det är och finns som stöd för hela familjen att bli frisk igen.
Läs mer

Vilka hjälper vi?

Misstänker du att du har en ätstörning är det viktigt att få hjälp så snabbt som möjligt. Vi på We & Sports vill och kan hjälpa dig som är redo att bli fri och frisk från egenupplevda eller diagnostiserade ätstörningar.
Läs mer