V. 2.3

MENTAL HÄLSA FÖR IDROTTARE & TRÄNARE


VARFÖR FINNS WE?


För att ungas mentala välmående ökar när de har rätt verktyg för att hantera livets med- och motgångar. Vi ser till att ungdomarna får dessa verktyg.

HUR ARBETAR WE?


Det mentala välmåendet påverkas av många olika faktorer. Både fysiskt, psykiskt och socialt. Därför fokuserar vi på att lära ut hur allt hänger ihop.

VAD ERBJUDER WE?


Med forskningsbaserade utbildningsinsatser hjälper vi både ungdomar, föräldrar och ledare att hitta verktygen de behöver för att hjälpa sig själva och varandra.


Främjande tjänster – hos We & Sports

Mental hälsa berör alla och är ett livslångt arbete för livskvalitet, hälsa och välmående. We & Sports insatser sker i idrottarnas miljöer, såsom skolor, föreningar och klubbar.
We & Sports tjänster

Behandlingscenter – för ätstörningar

Vårt behandlingscenter vänder oss till dig som är mellan 12–25 år med insikt om att du behöver hjälp och har en önskan om att bli fri från destruktiva tankar och känslor relaterade till maten och kroppen.
Behandlingscenter

We & Sports Club – idrottsföreningen

We & Sports Club är en unik idrottsförening, vi finns till för alla idrottare oavsett vilken idrott du utövar, och vårt fokus ligger på att stärka din mentala hälsa.
We & Sports Club

Aktuellt hos We & Sports
Alla inlägg
I påsk når We & Sports nya höjder tillsammans med Salming Running!
Vi är så glada över våra fina samarbeten,  det är tillsammans vi förändrar vi idrottsklimatet! Ett sådant exempel är vårt nya samarbete med Salming Running. I den v...
Kategori:Nyheter
Läs mera
We & Sports bidrar till SKR:s kraftsamling för psykisk hälsa
Vi är stolta över att göra skillnad för fler! I samarbete med Sverige Kommuner och Regioner (SKR) har vi tagit fram fem huskurer för psykisk hälsa. Huskurerna består av...
Kategori:Nyheter
Läs mera
We & Sports grundare nominerad till Svenska Barnidrottspriset
Vi är så stolta och glada över att vår grundare, Ante Andersson, blivit nominerad till Svenska barnidrottspriset. Läs hela nomineringen och artikeln här...
Kategori:Nyheter
Läs mera