Mental hälsa för idrottare och närstående


Läs om mental hälsa

En medmänsklig syn på mental hälsa

NÄRSTÅENDE

Vi finns till för dig som är förälder, syskon, tränare/ledare eller har någon annan roll i idrottarens omgivning. Du möter oss genom, personliga möten, utbildningar eller på webben.  Vi identifierar metoder för att skapa utbildningar. Tillsammans stärker vi mental hälsa på lång sikt.

IDROTTARE

Hur du känner och tänker om dig själv är en viktigt grund för att må bra. Det handlar om hur du ser och värderar dig själv och hur du trivs med dig själv, oavsett hur du presterar. Det handlar om att kunna vara stolt och glad över dig själv för den du är och att ha insikten om dina bra sidor och dina utvecklingsbara sidor.

TRÄNARE/LEDARE

Vi finns till för dig som tränare/ledare både om du behöver hjälp själv eller stöttning med frågor som berör idrottare som du tränar. Ett allmänt välbefinnande är en enkel beskrivning på vad mental hälsa är. Mental hälsa handlar om att du känner att du mår bra, gillar och trivs i din tillvaro och fungerar bra i din vardag med allt det som ingår i den. Ditt välmående är lika viktigt som dem du tränar.

Senaste om We & Sports

VI är organisationen som hjälper idrottare, tränare och närstående med mental hälsa. Här nedan kan du läsa om det senaste.

3 200 personer har nåtts!

We & Sports har hittills ökat kunskapen och inspirerat över
3 200 idrottare, närstående och tränare på idrottsgymnasier och i idrottsföreningar.
1) 97% av skideleverna och deras tränare, som genomgått vår utbildning Resiliens (hur man ökar sin mentala motståndskraft) på skidgymnasierna upplever att de ökat sin kunskap i ämnet mental hälsa.
2) 95% av alla föräldrar, i olika idrotter, som genomgått vår grundföreläsning om mental hälsa upplever att de fått ökad inspiration kring ämnet mental hälsa kopplat till idrotten.
3) 83% av ungdomar i klubbar som genomgått vår utbildning (klubbpaketet) upplever att de fått praktiska tips i hur de kan stärka sin mentala hälsa.
 
Vill du också öka din kunskap och inspiration för att arbeta med mental hälsa i din idrottsförening eller idrottsgymnasium, hör av dig till oss så berättar vi mer!

We & Sports bidrar till Agenda 2030

Att främja den mentala hälsan är att bidra till en hållbar värld och ett samhälle i utveckling. We & Sports bidrar till FN:s globala mål – Agenda 2030 genom att ge förutsättningar till människor att nå sin fulla potential. Vi anser att god hälsa består av det fysiska och mentala välbefinnandet. Vår vision: 
We & Sports lyfter fram den inre styrkan och passionen i varje idrottande individ så de når sitt bästa jag.
I mål 3.4 lyfts det fram att vi ska främja mental hälsa och välbefinnande. Även de sociala faktorerna lyfts fram som viktiga förutsättningar för en god hälsa. We & Sports är stolta över att så tydligt kunna bidra till målet genom vårt främjande arbetssätt, där trygga relationer är ett av våra viktigaste budskap. Våra metoder följer bland annat forskning om resiliens från USA som med över 25 års  forskning tydligt bevisar att medvetenhet om våra tankar och känslor, att kunna reglera dessa, kunskap om återhämtning och relationer mm ger minskad oro och ångest och ökat välbefinnande, vilket är en grundläggande rättighet. Världshälsoorganisationen WHO lyfter upp mental ohälsa och depression i synnerhet som den största orsaken till ohälsa i västvärlden år 2030. De menar att samhället och vården måste börja arbeta förebyggande för ett friskt samhälle och på det viset skapa förutsättningar för individen att nå sin fulla potential.
 
Låt oss tillsammans arbeta för ett kärleksfullt idrottsklimat där alla har möjlighet att nå sitt bästa jag!

Kommande aktiviteter

  • 27 februari 2020, 15:30 : Samtalsgrupp med fokus på "destruktivt matbeteende"
  • 27 februari 2020, 18:00 : We & Sports Yoga i Östersund
  • 29 februari 2020, Hela dagen: Utbildning Resiliens Ångermanlands Fotbollsförbund - tränare och ledare
  • 29 februari 2020, Hela dagen: Utbildning i Resiliens för tränare i Ångermanlands Fotbollsförbund

Se hela kalendern

Mer intressant läsning

VÅRT ARBETSSÄTT

Vi finns till för dig som är ung idrottare, förälder, tränare/ledare eller har någon annan roll i idrottarens omgivning. Du möter oss genom utbildningar, personliga möten eller på webben.

SÅ HJÄLPER VI TILL

Vi identifierar metoder, skapar resurser och gör dem tillgängliga för dig. Vi som jobbar på We & Sports består av bland annat idrottspsykolog, mental tränare och beteendevetare och har en gedigen erfarenhet i ämnet. Tillsammans stärker vi mental hälsa på lång sikt.

VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänster riktar sig till dig som idrottare, närstående, tränare eller dig som arbetar med idrottsevent. Oavsett om du vill stärka dig själv eller stötta någon annan hittar du alternativ som främjar den mentala hälsan. Vi erbjuder kortare föreläsningar,utbildningar, samtal, samtalsgrupper, chatt eller eventlösningar.