V. 1.0

Symptom på ätstörningar

Vad är en ätstörning?

Ätstörningar kan se olika ut. Vanliga kännetecken är att ha en överdriven fixering vid vad man äter, sin vikt samt att kroppsuppfattningen och självkänslan är starkt påverkad av kroppsvikt och form. 

Oftast uppkommer problem som dessa i puberteten, genomsnittlig debutålder är 14 år och kan bero på många olika bakomliggande faktorer.

“En ätstörning är en ihållande störning i ätbeteende eller viktkontrollerande beteende som påtagligt försämrar fysiskt eller psykosocialt fungerande.”

– Fairburn & Walsh 2002.

Hur vet jag att jag har ett destruktivt matbeteende?

Ett destruktivt matbeteende kan också handla om att använda mat som ett ångestdämpande medel eller oförmågan att veta hur man ska äta på ett friskt sätt som stärker dig och skapar ett liv där du känner livskvalité.

Eftersom destruktiva matbeteenden kan te sig olika och handla om olika ätstörningar har vi segmenterat olika symptom i olika listor.

Kanske känner du igen dig eller ditt barn i ett eller flera av nedanstående beskrivningar. Då kan det vara varningssignaler att vara uppmärksam på. Våga ta steget att prata med någon närstående som du har förtroende för, om hur du mår eller kontakta oss. Ju tidigare man tar hjälp vid en ätstörning ju bättre är det.

Symptom på ätstörningar kan vara:

 • Överdriven fokusering på vikt, viktnedgång, kalorier, utseende, prestation och strävan efter perfektion.
 • Räknar kalorier och är upptagen med mat och vikt.
 • Låg aptit och/eller inget särskilt intresse för mat.
 • Introducerar förbud och regler, äter ”nyttigt” på ett ensidigt sätt och utesluter strikt vissa ingredienser och näringsämnen.
 • Utesluter fett eller kolhydrater i maten.
 • Söker och/eller övergår plötsligt till nya kosthållningar.
 • Förändrar dina rutiner kring själva ätandet, fördelar maten i väldigt små bitar eller äter extremt långsamt.
 • Lägger in flera extra pass utöver ordinarie träning.
 • Kräks efter maten.
 • Gömmer eller kastar mat.
 • Måste alltid ta trappor eller gå för att förbränna mer energi.
 • Vill vara aktiv hela tiden. Kommer i säng sent och kliver upp tidigt.
 • Rastlöshet.
 • Kontrollerar kroppen hela tiden.
 • Går ner i vikt.
 • Fryser hela tiden (på grund av näringsbrist).
 • Andra uttrycker oro kring ditt förhållande till mat.
 • Obalans mellan vila och träning.
 • Ångestladdad situation vid måltider.
 • Relationen till mat utgör ett hinder för sociala aktiviteter.
 • Förvrängd självbild.
 • Klär dig helst i bylsiga eller tjocka kläder för att dölja din kropp.
 • Speglar dig och väger dig hela tiden.
 • Svårt att koncentrera dig och har ofta huvudvärk.
 • Värderar dig själv utifrån hur du ser ut och vad du väger.
 • Börjar bli känslokall, lättirriterad eller får lätt utbrott.
 • Drar dig undan allt mer och det glada, kreativa försvinner.
 • Orolighet.
 • Varvar perioder av bantning och ett överdrivet ätande.
 • Kompenserar överdrivet eller rimligt ätande med att kräkas och/eller använder laxermedel.
 • Överdrivet ätande i episoder som slutar i lidande som exempelvis ångest, skuldkänslor och negativa tankar om dig själv. 
 • Upplever låg självkänsla.
 • Missnöjd med dig, din kropp och din vikt.
 • Tänker på vad du ska äta, hur du ska äta och/eller när du ska äta större delen av din vakna tid. 
 • Tycker det är jobbigt att äta med andra och oroar dig för vad andra ska tycka om dina matvanor eller mängder mat.
 • Behöver kompensera maten med fysiska aktivitet och måste träna så fort du har ätit något.
 • Rädd för att bli otränad. 
 • Du tränar för att ge dig själv tillåtelse att äta.
 • Överdriven fokusering på att äta hälsosam mat och har en rädsla för att få i sig ohälsosamma livsmedel. 
 • Äter extremt begränsad gällande urvalet av livsmedel.
 • Är rädd för att sätta i halsen, kräkas eller kvävas när du äter.

Känner du igen dig? Kontakta oss

Är det så att du känner igen dig i symptomen vi listar här ovan? Vi hjälper både dig som har en diagnos eller dig som upplever problematik kopplat till kost och kroppen. Vi hjälper också dig som är nära anhörig eller på annat sätt är nära någon som har dessa symptom. Hör av dig så berättar vi mer. Om du vill kan du även boka stödjande samtal hos oss våra samtalsterapeuter eller vår idrottspsykolog. Klicka här för information och bokning.