V. 1.0

Vilka hjälper vi?

Vi kan hjälpa dig som är mellan 12–25 år och har destruktiva tankar och känslor relaterade till maten och kroppen.

Misstänker du att du har en ätstörning är det viktigt att få hjälp så snabbt som möjligt. Vi finns för dig som vill ha hjälp att förändra din situation för att må bättre.

Vi kan också stötta dig som är nära anhörig till en som har destruktivt matbeteende.

Vilka kan vi hjälpa?

Vår dagvård riktar sig till dig som:

 • har ett destruktivt matbeteende men inte fått diagnos.
 • har fått en ätstörningsdiagnos.
 • hetsäter, kräks efter måltid, äter för lite och/eller tränar för att kompensera för den mat du ätit i den utsträckning att du behöver daglig hjälp.
 • har friskskrivits från ätstörning, men som mentalt ej upplever dig frisk. 
 • har påbörjat andra behandlingar, men söker annat.
 • har slutfört andra behandlingar, men inte är frisk.
 • äter extremt begränsat gällande urvalet av livsmedel.
 • är rädd för att sätta i halsen, kräkas eller kvävas när du äter.

Vår behandling passar alla, oavsett problematik, det är människan vi jobbar med men vi är specialiserad på idrottare. Det betyder att om du har idrotten som ditt största glädjeämne i livet kan vi hjälpa dig att komma tillbaka till din idrott. Om du har annat som du finner stor glädje i ser vi till att integrera det så mycket det går i ditt tillfrisknande. Det kan vara studier, en hobby eller vänner.

När vi inte kan hjälpa till

Det finns vissa situationer då vi inte kan hjälpa till. Vår dagvård riktar sig inte till dig som är: 

 • suicid.
 • parallellt med en ätstörning använder droger.
 • inte kan närvara på hela dagvården fullt ut på grund av annan parallell behandling.
 • fysiskt instabil, det vill säga som behöver heldygnsvård, sondmatning eller har kritiska tillstånd.

När ska du höra av dig till oss?

Om du känner igen dig själv, eller någon i din närhet när du läser våra texter så är du alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig till oss om du känner igen dig, eller är osäker på om du vill eller behöver hjälp. Vi finns här för dig. Om du vill kan du även boka stödjande samtal hos våra samtalsterapeuter eller vår idrottspsykolog. Klicka här för information och bokning.

  Jag behöver hjälp

  Du är värd att må bra. Att få känna dig nöjd med dig själv – precis som du är. Att våga ta steget och börja prata om det som du har hållit för dig själv kan kännas svårt, men också som en befrielse.
  Läs mer

  Familjen behöver hjälp

  När en familjemedlem drabbas av ätstörning blir hela familjen sjuk. Att ha en närstående med en ätstörning kan vara svårt för hela familjen att hantera. Vi vet hur det är och finns som stöd för hela familjen att bli frisk igen.
  Läs mer

  Vi har fått hjälp

  We & Sports har kommit i kontakt med många familjer som varit i behov av hjälp. För när ens nära blir sjuk så påverkas också hela familjens vardag. Här kan du läsa mer om deras upplevelser.
  Läs mer