V. 1.0

Att få hjälp så snabbt som möjligt när du upptäcker att du eller någon i din närhet har ätstörning är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en snabb läkning. Nu kan vi, med hjälp av ätstöringsexperten Karolina Palmberg, hjälpa dig som bor i Stockholm.

Hur går det till?

  • Du hör av dig till vår ätstörningsexpert Karolina via telefon eller mail.
  • Du får ett 30 minuters kostnadsfritt samtal. Du kan välja att prata med Karolina digitalt, komma till kliniken i Farsta eller så kan hon besöka er hemma.
  • Under samtalet får ni berätta om era utmaningar, hur ni mår idag, om ni fått hjälp tidigare eller om det finns annat ni har på hjärtat som ni vill lyfta.
  • Karolina hjälper er att bedöma vilken hjälp ni behöver, det kan handla om motiverande samtal, sjukvård eller om vårat 12-veckors behandlingsprogram.
  • Behövs fler samtal med Karolina så kan ni fortsätta träffas hemma hos er eller på kliniken. Samtalen kostar 1250kr/h exkl ev. reskostnader.

Vem är Karolina – Ätstörningsexperten?

Karolina har i snart 20 år arbetat med personer som på olika sätt haft en ätstörning; barn, ungdomar, familjer och övriga anhöriga. Hon har varit med och startat upp flertalet ätstörningskliniker i olika länder och har mångårig erfarenhet från Svensk ätstörningsvård. 

Som #ätstörningsexperten ser Karolina att det finns en lucka i samhället. Ett glapp, mellan individer, familjer och vården och det är det glappet hon tillsammans med We & Sports nu vill fylla genom att vara ett kompletterande samtalsstöd för att stötta upp och underlätta i de funderingar som finns angående mat, vikt och kropp.

Karolina hjälper er familj att lägga upp en plan framåt samt förbereder de familjer som behöver ta del av We & Sports behandlingsprogram. Är du nyfiken på Karolinas formella bakgrund så hittar du mer information här.

Mail till Karolina: karolina@karolinapalmberg.se
Telefon till Karolina: 070-226 07 46

Vem hjälper vi på behandlingscentret?

We & Sports kan hjälpa dig som är redo att bli fri och frisk från egenupplevda eller diagnostiserade ätstörningar. Ju tidigare in i sjukdomen som vi kan komma till hjälp ju bättre för dig som är upplever en ätstörning.  Vi hjälper dig som är mellan 12–25 år med insikt om att du behöver hjälp och har en önskan om att bli fri från destruktiva tankar och känslor relaterade till maten och kroppen.

Vi finns för dig som vill ha hjälp att förändra din situation för att må bättre och för att stötta nära anhöriga i processen till välmående. Om du inte är helt redo för behandling kan vi stötta dig med motiverande samtal, kanske kan vi få hjälpa dig att bli motiverad att bli frisk? 

Är du en nära anhörig till någon som du upplever har utmaningar med maten så tveka inte att kontakta oss, vi kan stötta även dig med hjälp av stödjande samtal.  

 

Läs mer