V. 2.3

IDROTT OCH MENTAL HÄLSA

Här kan du öka förståelsen om idrott och mental hälsa genom fakta, tips och övningar.

Du som idrottare, förälder, tränare eller nära anhörig till en idrottare kan få fördjupad kunskap inom de områden som We & Sports arbetar med.

De särskilda förhållanden som råder inom konkurrensidrott gör det extra viktigt att starta med främjande insatser tidigt, med fokus på friskfaktorer. Vi kan erbjuda stöd till idrottare, tränare, föräldrar och andra i idrottarnas omgivning. Med vår kunskap stöttar och inspirerar vi genom utbildningar, föreläsningar, personliga samtal eller på webben. 

Hjälp & Stöd för dig som behöver

Här har vi samlat fakta, tips och övningar med fokus på ämnen inom psykisk ohälsa som vi vet att idrottare har större risk att drabbas av.

Sömnstörning

Fördjupa dig i ämnet sömn och få tips och övningar.
Fakta, tips och övningar

Stress

Du får tips på hur du kan förebygga och hantera stress i stunden, samt ta del av praktiska övningar.
Fakta, tips och övningar

Oro och ångest

Få tips och övningar för att förebygga och hantera oro och ångest
Fakta, tips och övningar

Nedstämdhet

Fakta och tips på hur du kan påverka dig själv, vad man kan göra som närstående med mera.
Fakta, tips och övningar

Idrottsskador

Få ökad kunskap, tips och förståelse för dig och din situation om du drabbats av en idrottsskada med eventuella påföljder.
Fakta, tips och övningar

Destruktivt matbeteende

Få kunskap och stöd om tankar kring mat och kropp. För dig själv och dina närstående.
Fakta, tips och övningar

Kost & Näring

Ta del av fakta och tips för hur din kost kan bli ett verktyg för att må bra i vardagen.
Fakta, tips och övningar

Psykisk ohälsa i idrotten

Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem och många som drabbas är unga personer, enligt en rapport från Socialstyrelsen [Socialstyrelsen rapport 2017; utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna].

Mer än 50 procent av svenska elitidrottare har upplevt psykisk ohälsa någon gång under sin idrottskarriär [Åkesdotter, Kenttä, Elorantac, Franck, 2019. The prevalence of mental health problems in elite athletes]. Många drabbas redan i tidig ålder vilket kan få allvarliga konsekvenser för resten av livet.

”Livet består av massa utmaningar. Det är den som hanterar dessa utmaningar bäst som når högst. Se till att den personen är du!”

Alpin skidåkare

We & Sports bidrag till forskningen

De metoder som vi arbetar efter grundar sig i befintlig nationell och internationell forskning. Vi har sedan anpassat materialet till våra unga idrottsutövare i Sverige.

Vi träffar idrottare, närstående, tränare och ledare regelbundet och har stora möjligheter att samla in data över tid. I samtliga forskningsinitiativ väljer vi att samarbeta med etablerade forskare och forskningsinstitut för att öka möjligheten att få fram snabbare och mer effektiva resultat.

Inom flera områden behövs mer forskning och vi vill bidra med material så att forskningen kan tas vidare och fördjupas.

Evidens- och erfarenhetsbaserade metoder

Förutom att ta fram metoder som är baserade på evidensbaserad kunskap, så arbetar vi med erfarenhetsbaserade metoder. Inom flera områden behövs mer forskning och vi vill bidra med material så att forskningen kan tas vidare och fördjupas.

Forskningsrelaterade frågor

Vi vill se mer forskning om mental hälsa i relation till idrott. Kontakta Lina Tirén hos oss för frågor om forskningen eller för en diskussion om samverkan. Telefon: 063-663 11 16 eller mejla lina@weandsports.se.