V. 2.3

OM WE & SPORTS

Inom idrotten finns det en förståelse för att vi behöver stärka den mentala hälsan bland unga idrottare. Samtidigt är kunskapen inte tillräcklig och verktygen för få. Vi verkar för att öka den generella kunskapen om måendets betydelse genom att erbjuda våra tjänster – för att hjälpa så många som möjligt att vara en del av ett passionerat och kärleksfullt idrottsklimat.

Alla idrottare lever i ett sammanhang där nätverket mellan föräldrar, tränare och lagkamrater utgör kärnan i de verktyg och metoder som vi arbetar med. Det gäller att se hela människan. We står för att vi ska arbeta tillsammans och Sports står för alla idrottande ungdomar. Vårt hjärta, som finns i mitten av vår logotyp och i vår kärnverksamhet handlar om vårt engagemang i att skapa ett mer kärleksfullt idrottsklimat.

Den psykiska hälsan i idrotten

All forskning visar på vikten av att snabbt göra insatser för den som mår dåligt. Eftersom vägen tillbaka blir mycket kortare om man får hjälp snabbt så arbetar vi för att skapa ett unikt mottagande för våra idrottare, deras tränare, familj och vänner. Det kan vara utmanande att veta vart man kan vända sig, särskilt eftersom den offentliga vårdens resurser inte räcker till. Vi har en lucka att fylla. Samhällets syn på psykisk ohälsa är ofta förenat med skam och för att förändra det är vi aktiva i samhällsdebatten.

Vi träffar hela idrottssverige

Genom att vi arrangerar föreläsningar, seminarier och utbildningar så kan vi informera, inspirera och engagera kring mental hälsa. Vi vill ha ett klimat där vi synliggör individens mående och där vi pratar mer med varandra. Det behövs i hela kedjan, från när unga välkomnas vid varje träningstillfälle till hur träning och tävling sköts och vilka uttalanden som som sker vid med- och motgångar. Vid våra träffar med klubbar, skidgymnasier, skiduniversitet och idrottsförbund jobbar vi för att det ska bli ett naturligt, enkelt och sunt förhållningssätt. All verksamhet på We & Sports har forskning och beprövade metoder som grund. Vi jobbar med en modell som kan hjälpa fler unga samtidigt – för att de ska slippa vänta och fler ska få må bra och fortsätta idrotta.

We & Sport har blivit ett Nationellt centrum

Initiativet är oerhört attraktivt och vi har ständigt personer som visar intresse för att jobba hos oss. Vi har nu idrottspsykolog, mental tränare, beteendevetare, implementeringsstrateg, kommunikatör och verksamhetsledare i organisationen. Vi är en etablerad aktör och jobbar med en rad olika tjänster för att förändra idrotten i Sverige. Vi skapar ett  passionerat och kärleksfullt idrottsklimat och fokuset är att vi ska vara ett nationellt centrum för mental hälsa. För att vara det jobbar vi med främjande, förebyggande och behandlande insatser.

We föddes ur en pappas kamp för sin dotter

Det var i samband med att initiativtagaren för We & Sport, Ante Andersson, fick se sin dotter insjukna i anorexia som We föddes. Ju fler personer Ante pratade med inom längdskidåkningen, ju mer övertygad blev han om att han var något på spåren. Det behövdes medel för att arbeta med förebyggande insatser, såsom kunskap om mental hälsa. Information och forskning är svårtillgänglig och information om var sjuka kan vända sig för att få hjälp är svår att hitta.

“När min dotter Ida insjuknade i anorexia insåg jag att det behövdes en ny aktör för att kunna ta hand om idrottares mentala välmående. Som idrottare kan förutsättningarna att komma tillbaka efter motgång vara annorlunda än för andra människor. Det blev min drivkraft!”

– Ante Andersson, initiativtagare och projektledare.

Ante och hans familj bodde på behandlingshem tillsammans med Ida och fick där tid att reflektera över hur de blev bemötta under hennes sjukdom. Många var fantastiska, men det fanns också sånt som kunde gjorts annorlunda. Utifrån sin egen erfarenhet började tankar och idéer formas i en riktning som verkade mer preventivt. Hur kan idrottande barn- och ungdomar får kunskap om mental hälsa så de inte blir sjuka? Det saknades medel för förebyggande insatser.

Det går att bli frisk

När Ida blev frisk kändes det viktigt att visa att det är möjligt. Det fanns ett budskap som behövde spridas och Ante kontaktade Arvsfonden. Ante satte samman en rekryteringsgrupp för att formulera hur en framtida organisation skulle kunna se ut. Gensvaret på den första tjänsten som verksamhetsledare blev enormt!

Varför vi behövs

Vi vet att ungas mentala välmående ökar när de har rätt verktyg för att hantera livets med- och motgångar.

Genom att lära ungdomar hur kroppen och huvudet samarbetar hjälper vi dem att påverka sitt mentala välmående.

Med forskningsbaserade utbildningsinsatser hjälper vi både ungdomar, föräldrar och ledare att hitta verktygen de behöver för att hjälpa sig själva och varandra.

Kontakta oss

Mail, telefon eller chat. Vi finns för dig som vistas i idrottarens vardag.
Kontakta oss

Pressrum

Nyhetsarkiv, pressmaterial och presskontakt.
Pressrum