V. 2.3

IDROTTSSKADOR

Idrottsskador är en del av idrottslivet. Bra hjälp finns att få, oavsett om det handlar om fysiska skador eller mental påverkan.

Oddsen för att råka ut för en skada i samband med träning och tävling är statistiskt hög. Som idrottare ökar alltså risken för att bli skadad, genom till exempel en överbelastning/förslitningsskada, en akut skada och eller olycksfallsskada. De flesta skador är små men ändå så pass störande ibland att de kan hindra dig från att idrotta under några dagar eller veckor. En allvarlig skada kan stoppa dig under längre perioder. Du kan också bli drabbad av en skada som inte ens är idrottsrelaterad men som ändå hindrar dig i ditt utövande.  

Många idrottare upplever en stress över att inte kunna följa ursprunglig träningsplanering och kan bli negativt påverkade inte bara av skadan i sig, utan mår också dåligt av adderad stress. Stressen kan handla om sin egen avvikelse från träningen och eller över att se andra träna enligt plan, men också förändringen av rutinerna, frånvaron från det sociala samspelet som idrotten ger och så vidare.

Fakta idrottsskador

Få perspektiv och ökad kunskap om konsekvenser och påföljder av eventuell idrottsskada.
Fakta

Tips – Idrottsskador

Ta del av tips och övningar som hjälper dig mentalt vid en idrottskada.
Tips

Övningar vid idrottsskador

Få övningar som hjälper dig stärka din mentala styrka vid idrottsskador.
Övningar