V. 2.3

WE ERBJUDER

Mental hälsa berör alla och är ett livslångt arbete för livskvalitet, hälsa och välmående. We & Sports insatser sker i idrottarnas miljöer, såsom skolor, föreningar och klubbar. Tillsammans arbetar vi innovativt utifrån befintlig forskning och djup erfarenhet om mental hälsa.

WE & SPORTS HAR BRED KUNSKAP INOM IDROTT OCH MENTAL HÄLSA

Vi vet att ungas mentala välmående ökar när de har rätt verktyg för att hantera livets med- och motgångar. Genom att lära ungdomar hur kroppen och huvudet samarbetar hjälper vi dem att påverka sitt mentala välmående. Med forsknings- och erfarenhetsbaserade utbildningsinsatser hjälper vi både ungdomar, föräldrar och ledare att hitta verktygen de behöver för att hjälpa sig själva och varandra.

Våra insatser brukar ofta handla om:

  • Hur du ökar självkännedom och självmedkänsla.
  • Vikten av relationer och sociala beteenden.
  • Återhämtningsförmåga- att hitta strategier för återhämtning efter fysiska så väl som psykisk belastning, vilket ökar möjligheten att komma tillbaka snabbare efter motgångar och svåra situationer.
  • Att utveckla ett flexibelt och motståndskraftigt förhållningssätt i linje med individens värderingar.
  • Hur vi tillsammans uppnår mental hälsa inom idrotten.

Mental hälsa – Föreläsningar

Vår föreläsning eller utbildning i mental hälsa ger dig ökad kunskap och inspiration i mental hälsa och syftar till att medvetandegöra riskfaktorer och friskfaktorer i ämnet. Samt få tips och verktyg hur man kan arbeta med mental hälsa i sina idrottsmiljöer.  
Läs mer

Förälder på arenan – föreläsning

Du som förälder är en av de viktigaste personerna bakom ditt barns idrottande. Under denna föreläsning varvas forskningsbaserad teori med övningar för att öka kunskapen och medvetandet om hur ditt beteende påverkar ditt barns glädje, motivation och prestation. 
Läs mer

Resiliens – onlineutbildning

Online utbildning i ämnet resiliens, dvs motståndskraft. Utbildningen syftar till att få ökad kunskap i ämnen som stärker individers mentala hälsa och stärker idrottares, tränares, föräldrars eller andra nära anhörigas förutsättningar att nå sin fulla potential.
Läs mer

Samtal

Personligt möte där vi träffas fysiskt i Östersund eller digitalt för att prata. Du får träffa en och samma person varje gång. Tjänsten är till för dig som är idrottare, förälder eller tränare.
Läs mer

Kostrådgivning – För ökad hälsa

Kosten har koppling till den psykiska såväl som den fysiska hälsan, och därmed också din träning. Därför erbjuder vi kostrådgivning.
Läs mer

Nutrition föreläsning

Kosten har koppling till den psykiska såväl som den fysiska hälsan, och därmed också din träning. Ta del av våra föreläsningar inom nutrition, kost och näring för att få större förståelse för hur det kan användas som ett verktyg för att må bra.
Läs mer

Dubbla Karriärer

Vi kan erbjuda Riksidrottsuniversitet och elitidrottsvänliga lärosäten med elitidrott och högskolestudier en skräddarsydd kurs med fokus på dubbla karriärer.
Läs mer

Paket till klubbar

Klubbpaketet vänder sig till dig som önskar öka kunskapen om mental hälsa i din klubb eller förening. Tillsammans med er vill vi bygga ett nytt, mer kärleksfullt och hälsosamt idrottsklimat som skapar de bästa förutsättningarna för våra unga idrottares välmående.
Läs mer

Yoga

MediYoga är en yogaform som används inom svensk sjukvård har fokus på människan som helhet. Kan användas både för dig som vill stärka din mentala återhämtning eller som rehabilitering efter en idrottsskada.
Läs mer

Lunchföreläsningar

Vi vill öka kunskap inom ett specifikt område och inspirera till ökad livskvalitet genom att ibland bjuda på en kostnadsfri lunchföreläsning. Under föreläsningarna får du lyssna på utvalda personer/föreläsare eller ämnen som vi hoppas kan berika idrottare, föräldrar, tränare och ledare.
Läs mer

Inspirationsföreläsning av Ida Andersson

Ida Andersson är tjejen som är anledningen till varför We & Sports startade. Det här är en inspirationsföreläsning där vi får lyssna på Idas erfarenheter från sjukdomsperioden, tillfrisknandet både som person och idrottare och fram tills idag när hon lever sin fulla potential och är helt frisk. En inspirerande och gripande föreläsning om sanningen bakom en sjukdom till att bli frisk.
Läs mer

We & Sports Camp

Varje år erbjuder föreningen We & Sports Club ett antal läger för ungdomar och vuxna, där tränas den fysiska och mentala styrkan, samtidigt som minnen skapas för livet. 
Läs mer

Resiliens – Utbildning

Resiliens är vår utbildning i hur du bygger din mentala motståndskraft. Utbildningen kan vara en del av dina studier på ditt idrottsgymnasium men är även en uppskattad kompetensutveckling för dig som är idrottslärare, tränare eller arbetar på ett idrottsförbund. 
Läs mer

Medspelare – Barnkonventionen inom idrottsrörelsen

We & Sports Club satsar på att utbilda aktiva inom föreningslivet i hur de kan förverkliga Barnkonventionen. Nyckeln är att barnen själva blir proffs på sina rättigheter.
Läs mer

Samtalspaket – med fokus på kroppens fysiska och mentala hälsa

Läs mer