V. 1.0.0

Föreläsning för föräldrar under Nordiska Ungdomsspelen