V. 2.3

Många unga idrottare behöver hjälp: 2 500 har utbildats i mental hälsa

Den mentala ohälsan bland unga blir bara större och större,och den traditionella vården fungerar inte för alla behov. När Ante Anderssons dotter blev sjuk bestämde han sig för att hjälpa fler och gensvaret har varit stort. Projektet We and Sports i Östersund har på drygt ett år utbildat cirka 2 500 personer;ungdomar, föräldrar och tränare i mental hälsa.

– Det märks att vi fyller ett glapp i samhället. Det värmer mitt hjärta när jag hör om de positiva förändringar som vi bidragit till. Det är många barn och ungdomar som mår dåligt och köerna till befintliga alternativ är för långa. Här måste ske en förändring, säger Ante Andersson, initiativtagare och grundare.

We and Sports startade 2017 med stöd från Arvsfonden och hjälper idrottare, tränare och närstående med förebyggande insatser för mental hälsa. Bakgrunden är Antes upplevelser med en elitidrottande dotter som fick anorexia. Efter en lång kamp är hon idag frisk och bidrar även hon till att stötta andra.

Hjälp innan det är för sent
We and Sports arbetar förebyggande, innan de mentala problemen uppstår och blir för stora. Sedan ett år erbjuds utbildningar och föreläsningar som handlar om att förbättra individens motståndskraft. Dessa innehåller delar som t.ex. återhämtning, relationer, värderingar, styrkor och mental flexibilitet.

– Sedan 2018 har vi genomfört ett flertal piloter på skidgymnasier i Jämtland Härjedalen där vi utbildat både idrottselever och deras tränare. Nu börjar också flera andra skolor höra av sig, säger Paula Lembke, verksamhetsansvarig.

Efterfrågan har varit stor och ökar för varje månad.  Av de drygt 1 800 utbildade 2019 är ungefär hälften i åldern 12-26 år, övriga är föräldrar och tränare. Exempel på uppdragsgivare är Sollefteå skidklubb, simklubben SK Ägir, friidrottsklubben ÖGIF och fotbollsklubben OPE IF. Övriga sporter som väljer att jobba förebyggande i mental hälsa är gymnastik och hockey. Utbildningar finns från och med oktober som onlineutbildningar.

– Vi kan lära oss att bli mentalt och känslomässigt hälsosamma, precis som vi kan lära oss att bli fysiskt starka. Detta är något de flesta behöver träna på och därför önskar vi att så många som möjligt ska kunna ta del av våra utbildningar, säger Paula Lembke.

Mer information:
Ante Andersson, 063-663 11 13, ante@weandsports.se
Paula Lembke, 063-663 11 12, paula@weandsports.se

Om We and sports
We and sports arbetar för att skapa ett kärleksfullt idrottsklimat där alla barn och ungdomar mår bra inom idrotten. Organisationen utgår från aktuell forskning och har ett flertal metoder för att öka motståndskraften mot psykisk ohälsa. Unikt är fokus på förebyggande arbete bland annat genom metoden Resiliens (att bygga motståndskraft) och chatten, Sveriges chatt för idrottare.  Det finns stöd för hela familjen i form av personliga samtal, samtalsgrupper, Mediyoga, rådgivning, hjälp och stöd.