V. 2.3

Poularde AB går in och stöttar We & Sports verksamhet

Första kvartalet under 2021 öppnades dörrarna till We & Sports nya kontor och nya behandlingscenter för barn och ungdomar i åldern 12-25 år som på något sätt har en ätstörning. We & Sports verksamhet landade i en läkande miljö, nära skog och vatten på Kungsgården som ligger på vackra Frösön i Östersund.

Samarbetets ambition är att tillsammans sätta ljus på en av vår tids största samhällsutmaningar – psykisk ohälsa bland unga. För att vända dagens trend från allt fler unga med stress och psykisk ohälsa till välmående ungdomar som själva kan stärka sin hälsa behövs utökade främjande satsningar, kunskap och information.

Poularde AB är verksamt inom fastighetsbranschen sen dryga 50 år. De jobbar efter ledorden; långsiktighet, utveckling och hållbarhet avseende både i sina fastigheter och i sina relationer. Då Norrland ligger dem varmt om hjärtat önskar de på olika sätt arbeta för att främja utvecklingen i den här delen av Sverige.

”Norrländskt företagande, idrottande och kultur är hjärtefrågor för oss så att vi stöttar en verksamhet som We & Sports känns naturligt” säger Lasse Bäckvall, ägare till Poularde AB

We & Sports verkar för människans välmående, med ett fokus på idrottares mentala hälsa. Företaget är ett resultat av en pappas kamp för sin elitidrottande dotter som fick anorexia, men som efter många år av vård, egen drivkraft och stöd nu är frisk. Erfarenheterna växte till en idé om att förändra idrotten i Sverige till ett passionerat och kärleksfullt idrottsklimat.

”Poularde vill se att personer växer och att de vågar ta för sig av livet. We & Sports vilja att stötta ungdomar och ge dem verktyg som gör att de mår bra, ligger helt i linje med vår vilja om att ungdomar ska ha möjlighet att nå sin fulla potential.” säger Lasse Bäckvall

Genom att tillgängliggöra forsknings- och erfarenhetsbaserade utbildningsinsatser och metoder skapar We & Sports ett hållbart idrottande och hållbara individer samt vårdinsatser för ungdomar.

”Att Poularde går in och stöttar är en fin bekräftelse. De förstår vikten av att vara uthållig och hållbara som människor. Att vi tillsammans skapar möjlighet att främja och stärka ungas mentala hälsa känns jättekul. Vårt ansvar är att göra så att inte fler mår dåligt mentalt och hjälpa dem som är sjuka. Det är ett ansvar som vi tar, nu tar vi nästa kliv i vår utveckling säger Paula Lembke verksamhetschef på We & Sports.

KONTAKT

Poularde AB

Åse Bäckvall – Ägare

070-674 14 94

ase@frosopark.se

We & Sports Mental hälsa i Jämtland AB

Paula Lembke – Verksamhetschef

063- 663 11 12

paula@weandsports.se

För inblick i We & Sports:

www.weandsports.se/behandlingscenter

www.weandsports.se

www.weandsports.club