V. 2.3

Under våren lanserar vi utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa för ungdomar

I utbildningen – Första hjälpen till psykisk hälsa för ungdomar, lär du dig hur du känner igen- och ingriper vid kriser. Hur du tar emot information och hur du bekräftar och uppmuntrar någon till att söka lämplig psykiatrisk hjälp.
Utbildningen sprider även kunskap om psykisk ohälsa i allmänhet och sjukdom i syfte att minska fördomar och stigmatisering.
Kursen vänder sig i första hand till vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar (ålder 12-18 år), exempelvis idrottstränare, skolpersonal, personal vid socialtjänsten eller föräldrar/vårdnadshavare. Utbildningen kommer att erbjudas under våren 2019.