V. 2.3
WE & SPORTS

Tips – närstående

Enkla, självklara tips, som ändå kan vara svåra att komma ihåg i vardagen

Oavsett om du är förälder, syskon, mormor eller farfar har du en viktig roll att fylla. Alla har en betydande roll för ett barns välmående och delaktighet i idrott. Du har stor chans att påverka barnets utveckling och attityd på ett positivt sätt, både till sig själv och sitt idrottande. Ta chansen!

DET HÄR STÄRKER DIG SOM NÄRSTÅENDE

Inför vintern har ni som  föräldrar, far- och morföräldrar,  syskon eller andra närstående, stor chans att påverka era barn  positivt. Ta chansen!  Här  kommer lite tips från We & Sports.

En huvudregel  är att tänka ”fem gånger mer kärlek”. Vilket innebär att ge  era  barn fem gånger så mycket positiv uppmärksamhet  för varje negativ tillsägelse.  Ett förhållningssätt som ger stor utdelning!

Vi vill också uppmuntra er till att:

HA KÄNSLOMÄSSIGT LYHÖRDA INTERAKTIONER MED ERA BARN

Lyssna, lyssna, lyssna och reglera dina egna känslor men var ärlig i hur du känner.

SKAPA MÖJLIGHETER FÖR ERA BARN ATT UMGÅS MED VÄNNER

När ungdomar är yngre är det viktigt att de lär sig bygga sociala relationer.

BIDRA TILL SAMARBETE OCH DELAKTIGHET HEMMA

Till exempel genom lek, spel och gemensam problemlösning.

VAR KONSEKVENT I DITT FÖRÄLDRASKAP

Att kunna lita på vad som kommer att hända ger en känsla av trygghet.

GE VERBAL OCH FYSISK FÖRSTÄRKNING

Att med ord och beröring berömma, ge uttryck för stolthet och uppmuntran för personen, beröm insats över prestation. Till exempel, vilka fina färger du valde på teckningen eller var det skönt ute när du tränade?

Prata med andra föräldrar om utmaningar ni möter i ert föräldraskap. Ha ett flexibelt bemötande utifrån situation och gör saker som ni mår bra av tillsammans med era barn. //Förälder

Bli bättre på mental hälsa

TIPS TILL TRÄNARE

Som tränare och ledare till unga idrottare har du en viktig roll att fylla. Du är en viktig förebild med ansvar för idrottarens fysiska och idrottsspecifika utveckling men också idrottarens välmående.

Läs mer

TIPS TILL IDROTTARE

Hur du känner och tänker om dig själv är en viktigt grund för att må bra och handlar om hur du ser på och värderar dig själv och hur du trivs med dig själv oavsett hur du presterar.

Läs mer

VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänster riktar sig till dig som idrottare, närstående,tränare eller dig som arbetar med idrottsevent. Oavsett om du vill stärka digsjälv eller stötta någon annan hittar du alternativ som främjar den mentalahälsan. Vi erbjuder en bredd av tjänster, som kortare föreläsningar,utbildningar, samtal, samtalsgrupper, chatt eller eventlösningar.

Läs mer