V. 1.0.0
WE & SPORTS

Utbildning – Förälder på arenan

Utbildning – Förälder på arenan

Som en del i en större helhet får du i denna föreläsning kunskap om hur viktig du och ditt beteende är för barnets idrottande. Vi går igenom hur motivation fungerar, hur våra värderingar styr vad vi gör samt olika sätt att se på mål och prestation. Du får ta del av vad ett mindre bra beteende är, vilka utrop och vilket stöd du kan ge innan, under och efter tävling och hur ni i hemmet pratar om prestation och utveckling. Kopplingar görs både till barnkonventionen, helhetstänk och din roll i ett större sammanhang. Allt för ditt barns hållbarhet och glädje inom idrotten. Genom att varva forskningsbaserad teori, gruppdiskussioner och övningar får du reflektera över ditt beteende och din roll i barnets idrottsliga utveckling. Vi ger även tips till hur du med klubben kan arbeta vidare med dessa frågor på lång sikt.

Föreläsningen är 2 timmar. För att beställa föreläsningen eller höra mer om den kontakta isabel@weandsports.se

Pris 4 000 kr*
*exkl. moms och kostnader för resor och ev. logi