V. 2.3

Yoga

We & Sports erbjuder Yoga

We & Sports erbjuder två former av yoga, MediYoga & Nybröjartoga. Yogan utför vi under event, på vårt behandlingscenter och vid förfrågningar.

MediYoga för idrottare, närstående och tränare. MediYoga är en svenskutvecklad, kvalitetssäkrad terapeutisk yogaform som används i svensk hälso- och sjukvård med syfte att skapa balans och harmoni kognitivt, emotionellt och fysiskt. Ett fastställt recept följs med tydlig struktur som är lika oavsett var du praktiserar MediYoga. Som metod utgår man från recept, fastställda ingredienser, dosering och kvalitet. Fokus ligger på andning, biomekanik och meditation.

Nybörjaryoga med inspiration från Hathayoga och innebär lugna och sköna rörelser i harmoni med andningen. Nybörjaryogan riktar sig till dig som inte praktiserar yoga dagligen och vill ta första steget in i en balanserande värld där kropp och sinne samverkar för optimalt välbefinnande och existerande med stor påverkan på allt det du gör i din vardag, såväl arbete som skola, relationer och idrott.

Jag tycker att det har varit lärorikt och att jag har minskat min stress och sover bättre, inte alla nätter men betydligt bättre. Om jag ligger vaken upplever jag att jag inte funderar lika mycket utan kan släppa tankarna något bättre.

Förälder som använd sig av MediYoga

Förfrågan på Yoga

Vill du ta del av vår Yoga på ditt event eller för din skola eller förening? Kontakta oss så kan vi komma fram till det upplägg vi tycker passar er bäst.

Varför yoga är bra

  • Yoga är bra mot stress, man lär sig att bättre lyssna till kroppens signaler och man sover bättre.
  • Yoga lär dig styra din andning och ger dig därmed bättre kontroll på sinnet.
  • Yoga ger mer styrka, större smidighet, bättre balans, större kroppskännedom, inre stillhet och avslappning.
  • Yoga ger bättre fungerande matsmältning, starkare nervsystem, och förbättrar blodcirkulationen.

Vad är Mindfulness och Mediyoga?

Mindfulness, medveten närvaro, är en evidensbaserad metod som kan användas fördelaktigt vid samtliga av de problemområden som We & Sports arbetar med. Mindfulness handlar om närvaro utan tolkningar och dömande. Direkt när vi börjar önska att saker hade varit på ett annat sätt eller släpper in tanken om hur saker ”borde” vara, har vi kommit ifrån både närvaron och det tolkningsfria. Metoden är upplevelsebaserad och stärker de förmågor som de flesta av oss behöver odla och förstärka. I över 4000 år har yogan funnits i olika upplagor och människor över hela världen använder idag yoga för positiv självpåverkan. Både Mindfulness och yoga används som förebyggande och behandlande alternativ.

MediYoga® är en terapeutisk yogaform som syftar till ökad balans för tankar, känslor och kropp. En träning med helhetsperspektiv och kopplingar mellan knopp och kropp. Också denna metod används fördelaktigt vid samtliga av de problemområden som We & Sports arbetar med. Yogaformen är idag etablerad i svensk hälso- och sjukvård och kommer från Balansinstitutet, Skandinaviens främsta forsknings- och utbildningscenter för yoga.Med detta som bakgrund vill vi ge dig en lättillgänglig och beprövad metod som kombinerar både Mindfulness och yogaövningar inspirerade av MediYoga – MIMY Balansprogrammet®Vi jobbar med metoder som stärker dig som person och som du kan ha glädje av i livet i allmänhet, men också i idrottandet och/eller i egenskap av tränare eller förälder. Metoden utvecklades av yogaterapeuten Sara Emilionie under hennes år vid MediYoga Institutet. Idag är metoden en självständig metod som erbjuds via Balansinstitutet.