V. 2.3

JULTIPS TILL FÖRÄLDRAR SOM HAR ETT BARN MED ÄTSTÖRNING

Julen är på intåg och för föräldrar som har ett barn med ätstörning kan det vara en tuff tid som kantras av konflikter och oro. Här har vi satt ihop våra tre bästa tips som du kan tänka på inför julen.

  1. Sätt er ner tillsammans och prata om vad som ska finnas med på julbordet som även fungerar för den drabbade. Genom att göra alla i familjen delaktiga och så får alla bättre förutsättningar till att vara förberedda. 
  2. Julen är en högtid då mycket cirkulerar kring traditioner, även för maten. Tillåt de andra traditionerna som är minst lika viktiga för er få ta mer plats och energi denna jul. Låt juletiden få handla om de saker som fungerar och inte är konfliktstyrda. 
  3. Värna om tiden tillsammans. Julen är en tid då många av oss har mindre i kalendrarna. Så ta den tiden för att försöka locka fram diskussioner och förståelse inom familjen.

Få mer tips

På våra kunskapssidor får du mer fakta, tips och övningar kring destruktiva matbeteenden.
Fakta, tips & övningar

Samtal

We & Sports erbjuder både individuella och familjesamtal som kan bidra till att hitta rätt verktyg för ett tillfrisknande.
Läs mer om samtal

Behandlingscenter för ätstörningar

Vårt behandlingscenter vänder sig till dig som är mellan 12–25 år med insikt om att du behöver hjälp och har en önskan om att bli fri från destruktiva tankar och känslor relaterade till maten och kroppen.
Behandlingscentret