V. 2.3

We & Sports Club tar över utbildningen Medspelare från Röda Korsets Ungdomsförbund

Under flera år har Röda Korsets Ungdomsförbund bedrivit verksamheten Medspelare – Barnkonventionen inom idrottsrörelsen. Medspelare är en workshop som handlar om att få barn och unga att förstå sina rättigheter utifrån Barnkonventionen, som under 2020 blev svensk lag. Konceptet bygger på att barn och unga under ett träningstillfälle genomför olika övningar som gör det enkelt för deltagarna att förstå vad deras rättigheter faktiskt innebär i praktiken.

Från och med 2022 lämnar Röda Korsets Ungdomsförbund med trygg hand över metoden till We & Sports Club. Överlämningen grundar sig i att verksamheten söker en tydligare idrottsaktör som kan driva arbetet framåt.

”Verksamheten Medspelare ligger väl i linje med vår förenings strävan att bidra till hållbara liv. Att som ung ha kunskap om sina rättigheter, känna en trygghet och komma till tals har en avgörande betydelse för människors hälsa och välmående, säger Lars Ahlin ordförande i We & Sports Club.

”Vi valde mellan olika aktörer som arbetar för ungdomars bästa samt har en tydlig idrottsprofil och då föll valet på We & Sports Club. Vi är glada över att ha upprättat detta samarbete och ser fram emot att följa utvecklingen av Medspelare”, säger Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsordförande Lotta Schneider.

We & Sports Club har redan fått sina första uppdrag, först ut är fotbollsföreningen Azalea BK i Göteborg. En förening som har tagit hjälp av We & Sports Club i samband med att de ska bygga sitt klubbhus. Genom Medspelare-workshop får Azaleas barn- och ungdomslag lära om Barnkonventionen och bidra med idéer och kunskap kring hur barns rättigheter kan förverkligas i det nya klubbhuset.

För mer info och/eller bokningsförfrågan se We & Sports Club hemsida