V. 2.3

WE & SPORTS INGÅR SAMARBETE MED ATOMIC

Tillsammans för ett kärleksfullt och hållbart idrottsklimat, nu ingår We & Sports ett samarbete med skidtillverkaren Atomic. Syftet med partnerskapet är att via fler forum sprida viktig kunskap för att förebygga en god mental hälsa hos idrottande ungdomar.

Tillsammans önskar Atomic och We & Sports vara en positiv kraft i samhället och bidra till att vända dagens trend från allt fler unga med stress och psykisk ohälsa till välmående ungdomar som kan möta livets med- och motgångar, förväntningar från såväl dem själva som från omgivningen samt normer kopplat till kropp och utseende. Att främja, förebygga och genomföra åtgärdande insatser i form av vård för att stärka den mentala hälsan är att bidra till en mer hållbar värld och ett samhälle i utveckling. Tillsammans skapar vi hållbara idrottare och hållbara liv.

Samarbetet kommer ta form på flera olika sätt, dels genom direkt sportsliga kopplingar där We & Sports atleter åker Atomic från och med kommande säsong – samt även genom närvaro i varandras kommunikationskanaler, både offline och online. Detta med förhoppning om att nå ännu fler med We & Sports viktiga budskap, och hitta gemensamma kontaktytor. Initiativen syftar till att främja och förebygga den mentala hälsan och på så vis bidra till ett samhälle i utveckling.

Under kommande säsong kommer We & Sports och Atomic stå sida vid sida på nationella längdtävlingar för att gemensamt skapa en atmosfär/arena för att lyfta vikten av att må bra som idrottare, där alla kan prestera på sin högsta nivå.

We & Sports och Atomic ser framemot att stå sida vid sida – i att driva arbetet framåt.

 

Kort om We & Sports

We & Sports är en sammanhållande kraft som främjar mental hälsa för barn och ungdomar, deras föräldrar, tränare och ledare. Personliga erfarenheter som växte till en idé om att förändra idrotten i Sverige till ett mer kärleksfullt idrottsklimat. Detta genom forskningsbaserade utbildningsinsatser och metoder för att skapa ett hållbart idrottande och hållbara individer.  Sedan 1,5 år tillbaka bedriver organisationen även ett behandlingscenter som vänder sig till unga mellan 12–25 år som behöver hjälp och har en önskan om att bli fri från destruktiva tankar och känslor relaterade till maten.

We & Sports är på så vis en unik aktör då organisationen arbetar med såväl preventiva och förebyggande insatser som behandling och återfallsprevention inom mental hälsa.

 

Kort om ATOMIC

Atomic existerar för att driva skidåkning framåt. Atomic grundades 1955 och tillverkar världens finaste vintersportutrustning. I över 65 år har Atomics produkter hjälpt till att omdefiniera skidupplevelsen för skidåkare på alla nivåer, från nybörjare som tar sina första svängar till de största atleterna som pushar sina gränser i toppskiktet av sporten.

Mer information:

Ante Andersson, 063-663 11 13, ante@weandsports.se 

Anna Bergström, 070-332 34 16, anna.bergstrom@atomic.com